Όταν η φύση αποδεικνύει ότι υπάρχουν πονηρά μυαλά και όχι πονηρές εικόνες…