Χωρίς σχόλια!!!

Προσέχουν, για να έχουν (θέση)… Τουλάχιστον, δεν βάζουν το ίδιο χρώμα!