Είναι   αλήθεια  η  όχι  κύριοι  υπεύθυνοι  της  καθαριότητας   ότι   οι  έκτακτοι  εργαζόμενοι  περίπου  45  άτομα   είναι  απλήρωτοι  εδώ  και  τρεις  μήνες  και  μπαίνουν  στο  τέταρτο  και  δεν  γνωρίζουν  ακόμα  ούτε  με  τι  μισθό  τους  προσέλαβαν…?

Είναι  αλήθεια  η  ψέματα  ότι  υπήρχε  αγανάκτηση  από  την  πλευρά  τους  γιατί  προφανώς  δεν  πήγαν  να  δουλέψουν  στα  σκουπίδια  από  χόμπι και  μάλιστα  ένας  εξ  αυτών  την  υπόθεση  την  έστειλε  στον  εισαγγελέα?
Είναι  αλήθεια  η  ψέματα  ότι  πρατήρια  υγρών καυσίμων  θα  σταματήσουν  να  δίνουν  καύσιμα  στα  αυτοκίνητα  του  Δήμου  λόγω  απλήρωτων  λογαριασμών ?
Παρακαλούμε  τους  υπεύθυνους  να  αναρτήσουν  μία  ΥΠΕΥΘΥΝΗ   απάντηση  για  τα  ανωτέρω  .

Αναγνώστης