Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
, Ηλίας Μόσιαλος, στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης για τη δραστική μείωση των λειτουργικών δαπανών σε κάθε πτυχή της δημόσιας διοίκησης, αλλά και την κατάργηση κάθε θύλακα αδιαφάνειας που αποτρέπει την αναγκαία δημοσιότητα και λογοδοσία στη διάθεση του δημόσιου χρήματος, καταργείται ο “περιφημος” Κωδικός Αριθμού Εξόδων 0896 «Απόρρητες δαπάνες» των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας – Ενημέρωσης και Μέσων Ενημέρωσης.

Το ποσό, το οποίο ήταν πάντα άγνωστο… μεταφέρεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Τι είναι αυτός ο Κωδικός

Πρόκειται για κωδικό μυστικών κονδυλίων των Γενικών Γραμματειών (μέσα από ειδική πίστωση), που λειτουργούσε με βάση το Άρθρο 10 του σχετικού Νομοθετικού Διατάγματος 744/1970 (ΦΕΚ 264/Α/10.12.1970) της Δικτατορίας.
Η εν λόγω πίστωση (για τα μυστικά κονδύλια) εχρησιμοποιείτο κανονικά στο παρελθόν.

Όπως υποστηριξε ο κ. Μόσιαλος, από την ανάληψη καθηκόντων της Κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου στις 4 Οκτωβρίου του 2009, σταμάτησε να γίνεται οποιαδήποτε δαπάνη (μηδενικές δαπάνες από τον Κωδικό).

Πρόσθεσε οτι: “Πρακτικές χρήσης μυστικών κονδυλίων από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν εξυπηρετούν υπό καμία εκδοχή το εθνικό ή δημόσιο συμφέρον, που θα δικαιολογούσε την ύπαρξή τους. Αντίθετα, απαξίωναν την λειτουργία των Γενικών Γραμματειών και τις εξέθεταν στην κριτική της χειραγώγησης. Και προφανώς δεν χωρούν σε μια σύγχρονη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
Με αυτόν τον τρόπο τελειώνουμε οριστικά με μια αδιαφανή πρακτική της ελληνικής πολιτικής ιστορίας που ξεκίνησε επί δικτατορίας Μεταξά.”

Eπίσης από το τέλος Σεπτεμβρίου θα προγραμματιστούν μειώσεις δαπανών σε μια σειρά κονδυλίων που αφορούν σε ζητήματα δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας όπως, μεταξύ άλλων:

– Κόστος μετακινήσεων σε εξωτερικό και εσωτερικό υπαλλήλων και στελεχών των Γενικών Γραμματειών

– Ad hoc ίδρυση κέντρων τύπου για κάλυψη μεγάλων γεγονότων (πχ εκλογών),

– Συναντήσεις – δείπνα με δημοσιογράφους και παράγοντες ΜΜΕ της αλλοδαπής και της ομογένειας

– Εκτυπώσεις εντύπων

– Οργάνωση και συμμετοχή σε Συνέδρια και Ημερίδες

– Αγορά και διάθεση δώρων σε επισκέψεις ξένων αποστολών.