Τώρα υπάρχει μια νέα μέθοδος για να προστατεύσετε το αυτοκίνητο σας…

είτε από τον ήλιο ή οποιοδήποτε άλλο κίνδυνο που εγκυμονεί.

Βέβαια και οι κάδοι κίνδυνος είναι πλέον για τα αμάξια, ελπίζουμε να μην έχει προκληθεί ζημιά στο αμάξι του άτυχου φίλου μας.