Δελτίο Τύπου του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Γιώργου Δέδε… Κατά τις ώρες 21:00 έως 06:00, απαγορεύεται η κυκλοφορία στους παρακάτω δρόμους:

1)Φανερωμένης Γερανείων                                    Δρόμος Πίσσια – Παναγιά Φανερωμένη – Ζάστανο
2)Περιοχή Αγ. Μαρίνα – Ζαραβή                           Μετά την κατασκήνωση Πισσίων στο δρόμο για Αγία Μαρίνα – Ζαραβή – Μαυρολίμνη
3) Περιοχή Σφάκα                                                     Θέση Κασιντή, Δασικός δρόμος προς Τσάλικα
4) Περιοχή Σφάκα                                                     Σοφικό προς Τσάλικα Δασικός δρόμος Πίουζας
5) Περιοχή Στήρι                                                       Σοφικό θέση Λάκκα προς Στήρι
6) Δάσος Σαραντάπηχου                                        Δέλτα Καρυάς προς Σαραντάπηχο
7) Δάσος Τρικάλων                                                  α) Μέση Συνοικία Τρικάλων προς Ζήρεια
                                                                                    β)  Μέση Συνοικία Τρικάλων προς Καρυά
8 ) Δάσος Λέχοβας                                                   Εγγύς Μονής Κοιμ. Θεοτόκου»