Μετά την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Πολυτεχνείου
για μεταφορά της εξεταστικής περιόδου την αναβολή των προγραμματισμένων εξετάσεων ως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου αποφάσισε και η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Στην ανακοίνωσή της η Σύγκλητος επισημαίνει ότι «ο νέος νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή:
– αποδομεί το δημόσιο και δημοκρατικό Πανεπιστήμιο
– εισάγει επιχειρηματικές λογικές στη λειτουργία και τον προσανατολισμό του
– υποβαθμίζει τις σπουδές και τα πτυχία που απονέμονται διαλύοντας τον ενιαίο χαρακτήρα των επιστημονικών αντικειμένων, όπως αυτά εκφράζονται και υπηρετούνται από τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές
– προωθεί τον αυταρχισμό στην ανώτατη παιδεία
– εγείρει κρίσιμα θέματα συνταγματικότητας όσον αφορά την αυτοδιοίκηση και την ελεύθερη, δημοκρατική και ακαδημαϊκή λειτουργία του Πανεπιστημίου
– αποσυνδέει την έρευνα από την αποστολή του Πανεπιστημίου
– αποστερεί από δημόσιους πόρους την εκπαίδευση, την έρευνα και τη φοιτητική μέριμνα
– καταργεί το πανεπιστημιακό άσυλο».
Ιδιαίτερα, επισημαίνει η Σύγκλητος ότι «ο νόμος στη σημερινή του μορφή δεν μπορεί να εξασφαλίσει σε καμιά περίπτωση τη συναίνεση της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ. Η Σύγκλητος αναλαμβάνει να ενημερώσει την ελληνική κοινωνία για τις δραματικές συνέπειες που θα έχει η τυχόν εφαρμογή του και να χρησιμοποιήσει κάθε θεμιτό και νόμιμο μέσο για τη διαφύλαξη της συνταγματικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου».