Καμία ερώτηση δεν υποβλήθηκε σήμερα στη συνέντευξη τύπου των τραπεζιτών της Alpha και της Eurobank για τις τύχες των 25.000 εργαζόμενων των δύο τραπεζών. Μόνο κάποια στιγμή Μαντζούνης και Νανόπουλος ανέφεραν ότι τα λειτουργικά κόστη δεν είναι ανάγκη να περικοπούν μειώνοντας προσωπικό αλλά από άλλες ενέργειες ( λιγότερα νοίκια, ταχυδρομικά έξοδα, ενιαίο software κτλ).