Σε συζητήσεις για τη μεταξύ τους
συγχώνευση βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Vodafone και Wind.
Αν ληφθούν οριστικές αποφάσεις, τότε θα πρέπει να υπάρξει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδος και της ΕΕ.