Παραπλανητική και παράνομη
χαρακτηρίζει το υπουργείο Παιδείας τη διαφήμιση των ΙΕΚ ΔΟΜΗ και του Athenian College, που κυκλοφόρησε με τίτλο «ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ».
Ήδη τα ΙΕΚ ΔΟΜΗ και το Athenian College έχουν κληθεί εγγράφως από το Υπουργείο Παιδείας από την Τρίτη 30-8-2011 να αποσύρουν αμέσως τη σχετική διαφήμιση.
Όπως σημειώνει η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φώφη Γεννηματά, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση θα ανακληθούν οι άδειες λειτουργίας, όπως άλλωστε θα γίνει και για κάθε άλλο ανάλογο φορέα που θα προβεί σε παράνομη διαφήμιση. Η Φώφη Γεννηματά με επιστολή της στο Athenian College, όχι μόνο ζήτησε την απόσυρση της διαφήμισης, αλλά και την αποκατάσταση της αλήθειας με τη δημοσίευση στον Τύπο σαφών και πλήρων διευκρινίσεων.
Η Φώφη Γεννηματά έχει δώσει εντολή στον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης κ. Ε. Μπάκα να εξετάσει το περιεχόμενο όλων των διαφημίσεων των ΙΕΚ, καθώς και το περιεχόμενο του δημοσιεύματος της εφημερίδας REALNEWS για το ΙΕΚ ΔΟΜΗ. Επίσης έχει δώσει εντολή στο ΕΚΕΠΙΣ να εξετάσει το περιεχόμενο όλων των διαφημίσεων των Κολλεγίων.
Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων στην επιστολή της, η διαφήμιση που αναφέρεται ταυτοχρόνως στο ΙΕΚ Δομή και στο ΚΕΜΕ Athenian College με υπέρτιτλο «το εκπαιδευτικό γεγονός της χρονιάς» και τίτλο «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα Bachelor σε ένα χρόνο στα ελληνικά» δημιουργεί ευθέως σύγχυση, άλλως κίνδυνο σύγχυσης, των καταναλωτών τόσο ως προς τον πάροχο των επιμέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών όσο και ως προς το επίπεδο των χορηγούμενων από τα παραπάνω τίτλων σπουδών, αφού μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τον (προδήλως παραπειστικό και αβάσιμο) ισχυρισμό ότι το Bachelor δήθεν χορηγείται στους αποφοίτους του ΙΕΚ Δομή και στους εγγραφόμενους φέτος σε αυτό με την απλή παρένθετη μνεία του ΚΕΜΕ Athenian College.