Αυτή είναι η μαρκίζα που είναι τοποθετημένη σε ένα ιχθυοπωλείο που βρίσκεται στο κέντρο του Βύρωνα…