«Μέχρι σήμερα (τέλη Ιουλίου)

, η Επιτροπή δεν έχει λάβει αίτημα από την Ελλάδα για την ενίσχυση της κατασκευής νέων, μόνιμων εγκαταστάσεων κράτησης παράνομων μεταναστών», δήλωσε η Επίτροπος για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων Σεσίλια Μάλμστρομ παρότι θα ήταν ευπρόσδεκτη η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης και την συμμόρφωση της Ελλάδας με την σχετική νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως με την οδηγία σχετικά με την επιστροφή».

Οι δηλώσεις της κ. Μάλστρομ αποτέλεσαν την απάντηση ερώτηση ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Γ. Παπανικολάου. Όπως σημειώνει ο κ. Παπανικολάου, η χρηματοδότηση των εν λόγω κέντρων θα μπορούσε, κατ’ αρχήν, να θεωρηθεί επιλέξιμη στο πλαίσιο του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων. Το άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 574/2007/EΚ για τη σύσταση του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων προβλέπει τη χορήγηση συνδρομής για την «κατασκευή και αναβάθμιση περιοχών και κέντρων για πρόσωπα στα οποία απαγορεύεται η είσοδος και για πρόσωπα που συλλαμβάνονται μετά από παράνομη διέλευση των συνόρων ή ενώ πλησιάζουν τα εξωτερικά σύνορα με σκοπό την παράνομη είσοδο στο έδαφος των κρατών μελών».
Ειδικότερα, στην απάντησή της προς τον κ. Παπανικολάου η Επιτροπή τονίζει ότι προβληματίζεται ιδιαίτερα για τις άσχημες συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα κράτησης παράνομων μεταναστών ιδίως στην περιφέρεια του Έβρου. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών κρατούνται σε συνθήκες που δεν τους διασφαλίζουν ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η προσωρινή λύση που πρότεινε η Ελλάδα στην Επιτροπή για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων έκτακτων αναγκών στον τομέα αυτό αφορά στη συγχρηματοδότηση των δαπανών μίσθωσης και ανακαίνισης πρώην εργοστασίου, που θα χρησιμοποιηθεί ως προσωρινό κέντρο κράτησης στην περιφέρεια του Έβρου.
Με αφορμή την εν λόγω απάντηση της Επιτροπής, ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «Παρά τις από μηνών δηλώσεις της κυβέρνησης για την κατασκευή 14 νέων κέντρων κράτησης παράνομων μεταναστών προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση τόσο στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας, όσο και της ελληνικής περιφέρειας που κατακλύζονται από παράνομους μετανάστες και παράνομες δραστηριότητες, η Επιτροπή επιβεβαιώνει πως δεν έχει λάβει κανένα σχετικό αίτημα χρηματοδότησης από την Ελλάδα. Για ακόμα μία φορά η κυβέρνηση χρειάζεται τον χρόνο της για να αναλάβει δράση όπως και σε όλα τα άλλα ζητήματα που καίνε στην κυριολεξία σήμερα τον τόπο, την ανεργία, την ύφεση, την φτώχεια».