Συνολική ακίνητη περιουσία άνω των 2,2

δισ. ευρώ θα διαθέτει το νέο σχήμα των Alpha Bank – Εurobank, σύμφωνα με άρθρο του moneypress.gr

Η θυγατρική του ομίλου, Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ, διαθέτει αυτήν τη στιγμή ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 633 εκατ. ευρώ με παρουσία σε Ελλάδα και Ανατολική Ευρώπη
Eνα από τα «ατού» της Εurobank Proprerties εν μέσω κρίσης είναι τα υψηλά διαθέσιμα, αφού η εταιρεία διαθέτει αυτήν τη στιγμή κεφάλαια 144 εκατ. ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν σε τυχόν ευκαιρίες που θα προκύψουν λόγω της κρίσης.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Πολωνία και την Ουκρανία.
Σημειωτέον ότι από τα σημαντικότερα ακίνητα του ομίλου Εurobank αυτήν τη στιγμή είναι το κτιριακό συγκρότημα στη Νέα Ιωνία, όπου στεγάζονται γραφεία εταιρειών του ομίλου.
Η Alpha ΒankΟσον αφορά την Alpha Βank, ο όμιλος έχει στην ιδιοκτησία του κοντά στα 900 ακίνητα, εκ των οποίων πάνω από 700 είναι κτίρια. Τα περισσότερα από τα ακίνητα του ομίλου χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ως υποκαταστήματα ή γραφεία. Η λογιστική αξία της ακίνητης περιουσίας του ομίλου αντιστοιχεί σε ποσό περί τα 1,1- 1,2 δισ. ευρώ, ενώ ακόμη μεγαλύτερη εκτιμάται η εμπορική αξία των εν λόγω ακινήτων.
Ο όμιλος διαθέτει στον κλάδο των ακινήτων μία εισηγμένη, την Alpha Αστικά Ακίνητα, η οποία διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή και τα ακίνητα της Τράπεζας, καθώς και τα ακίνητα του κλάδου leasing του ομίλου