Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 6η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:..

1.Εκλογή τεσσάρων (4) δημοτικών συμβούλων ως εκπροσώπων Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Πελοποννήσου για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/8/2014,
καθότι η σχετική προθεσμία για την ανάδειξη λήγει στις 9/9/2011, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 45/30-8-2011 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.
Στους επικεφαλής των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο αποστέλλουμε αντίγραφο της υπ’ αριθ. 45/30-8-2011 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ., με την παράκληση να ενημερώσουν τους συμβούλους της παράταξής τους, προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία για τη διεξαγωγή της εν λόγω εκλογής.
Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………...
…………………………………... ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος