Διαβάστε την απόφαση της επιτροπής εφέσεων της ΕΠΟ που στέλνει την ιστορική ομάδα της Κορίνθου στην Δ’εθνική!…

Η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη σημερινή της συνεδρίαση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

   
1.Συνεκδικάζοντας τις από 4-8-2011 εφέσεις των ΠΑΕ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ και ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ κατά της υπ΄ αριθμόν 300/3-8-2011 απόφασης της ΠΕ/FOOTBALL LEAGUE-LEAGUE 2 , με την υπ΄ αριθμόν 183/5-9-2011 απόφασή της δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ΄ ουσία τις εφέσεις των ΠΑΕ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΟΥ και ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ.
Δέχεται τυπικά και κατ΄ουσία την έφεση του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ. Εξαφανίζει ως προς αυτόν την εκκαλουμένη απόφαση. Απαλλάσσει αυτόν των πειθαρχικών παραπτωμάτων που του αποδόθηκαν και διατάσσει την διαβίβαση αντιγράφων που μνημονεύονται στο σκεπτικό στον Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα της ΕΠΟ και στην Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή της FOOTBALL LEAGUE-LEAGUE 2.
 
 
2.Με την υπ΄ αριθμόν 184/5-9-2011 απόφασή της δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ΄ ουσία  την έφεση της ΠΑΕ ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ και του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΥ κατά της υπ΄ αριθμόν 298/3-8-2011 απόφασης της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της FOOTBALL LEAGUE-LEAGUE 2.
 
3.Με την υπ΄ αριθμόν 185/5-9-2011 απόφασή της αναβάλλει την έκδοση της απόφασης επί της υποθέσεως της έφεσης της ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ κατά της υπ΄ αριθμόν 299/3-8-2011 απόφασης της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της FOOTBALL LEAGUE-LEAGUE 2 ,μέχρι της εκδόσεως της οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως της εκκαλούσας ΠΑΕ που εκκρεμεί στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
 
4.Με την υπ΄ αριθμόν 186/5-9-2011 απόφασή της δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ΄ ουσία την έφεση του σωματείου ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ κατά της από 26-7-2011 απόφασης του Δ.Σ της ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.
 
5.Με την υπ΄ αριθμόν 187/5-9-2011 απόφασή της  δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ΄ ουσία την έφεση του ΠΡΟΓΟΥΛΗ ΜΑΡΚΟΥ του σωματείου ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ κατά της 718/8-8-2011 απόφασης της ΠΕ/ΕΠΣ ΧΙΟΥ.