Μεγάλη έκθεση για την ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών που ενδιαφέρονται να εργασθούν στην Αυστραλία, διοργανώνει το αυστραλιανό υπουργείο Μετανάστευσης στην Αθήνα, από τις 8 έως 9 Οκτωβρίου 2011, ύστερα από πρόταση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώριας…

Η ανακοίνωση για τη διοργάνωση της έκθεσης έγινε από αρμόδιο αξιωματούχο του υπουργείου Μετανάστευσης της Αυστραλίας στον πρόεδρο της Κοινότητας κ. Βασίλη Παπαστεργιάδη, μετά από πρόταση της Κοινότητας. Σύμφωνα με την αρμόδια εκπρόσωπο του υπουργείου Μετανάστευσης κ. Ναόμι Κολ, στόχος των ενημερωτικών αυτών εκθέσεων είναι να προσφέρουν την ευκαιρία σε ενδιαφερόμενους στην Ελλάδα να ενημερωθούν από εκπροσώπους του υπουργείου για τα προγράμματα μετανάστευσης της Αυστραλίας, για ευκαιρίες απασχόλησης που υπάρχουν και για το τι απαιτείται για την έκδοση της άδειας εισόδου και εργασίας στην Αυστραλία (βίζα).

Αυστραλοί εργοδότες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να βρουν προσωπικό και ιδιαίτερα για ειδικότητες που έχουν ζήτηση στη χώρα τους. Ιδιαίτερη ανάγκη υπάρχει για μηχανικούς, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, ειδικευμένους στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, οικοδόμους, ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους. Οσοι ενδιαφέρονται για τέτοιες θέσεις και έχουν τα ανάλογα προσόντα και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, θα κληθούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες: Οσοι Ελληνες επιχειρηματίες http://www.zougla.gr/Image.ashx?fid=418886&w=400&h=300&q=80ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην έκθεση μπορούν να επικοινωνήσουν με το υπουργείο στη διεύθυνση: www.immi.gov.au/skillexpos/employers/. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι για την έκθεση μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ειδική ιστοσελίδα του υπουργείου Μετανάστευσης: http://www.immi.gov.au/skillexpos/upcoming-events.htm

Επιμέλεια: Σωτήρης Σκουλούδης
*zoogla.gr