Τμήματα από δύο χαυλιόδοντες, μήκους 1,80μ
, εντοπίσθηκαν κατά την διάρκεια εκσκαφών για κτίριο της ΔΕΗ, γεγονός που αποδεικνύει ότι ένας μεγάλος προϊστορικός ελέφαντας είχε βρει το θάνατο στο Ίσιωμα Μεγαλόπολης.
Ήδη από την αρχαιότητα στην περιοχή έχουν βρεθεί και άλλα απολιθώματα εκείνων των μακρινών εποχών, προξενώντας ενδιαφέρουσες συγχύσεις, πως για παράδειγμα ανήκαν στους Τιτάνες.
Τα κομμάτια από τους δυο χαυλιόδοντες φυλάσσονται σε προστατευμένο χώρο και αν θα μεταφερθούν ή θα εκτεθούν εξαρτάται από τα πορίσματα της αρμόδιας Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος.