Όσες σχολές δεν αναγράφονται η εξεταστική διεξάγεται κανονικά…

ΑΘΗΝΑ(118)
ΕΜΠ (όλα τα τμήματα) – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) – Νέα Γ.Σ.20/9
(Ναυπηγοί, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Αρχιτέκτονες, Μεταλλειολόγοι, Πολιτικοί, ΣΕΜΦΕ, Τοπογράφοι, Χημικοί) 
Πάντειο (και τα 9 τμήματα)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τρίτη 20/9
ΠΑΠΕΙ -(και τα 9 τμήματα)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9 
ΑΣΟΕΕ -(και τα 8 τμήματα)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τρίτη 20/9

Ε.Κ.Π.Α(30 τμήματα)
Πληροφορικής και Επικοινωνιών– (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)Νέα Γ.Σ. Τρίτη 20/9
Μαθηματικό– (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09
Φυσικό -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Γ.Σ  Δευτέρα 19/9
Χημικό -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)Νέα Γ.Σ. Τρίτη 20/9
Γεωλογικό -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ Δευτέρα 19/9
Βιολογικό -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ Δευτέρα 19/9
Νομική -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9
Πολιτικό Νομικής -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9
EMME -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9
Οικονομικό -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09
Φαρμακευτική -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ Παρασκευή 16/9
Ιατρική -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09
Οδοντιατρική -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/9
Θεολογική-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Πέμπτη 15/9
ΠΤΔΕ –(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9
ΤΕΦΑΑ -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ) Νέα Γ.Σ Δευτέρα 19/9
Νηπιαγωγών-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ Δευτέρα 19/9
Φιλοσοφική (12 τμήματα)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9
(Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική,Ιταλική, Ισπανικής Φιλολογίας,Σλαβικών Σπουδών
Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Θεατρικών Σπουδών, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Μουσικών Σπουδών,Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Φιλολογίας)


Γεωπονία Αθήνας (τμήματα) – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ), Νέα Γ.Σ. Τρίτη 20/9

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (2 τμήματα)– (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τρίτη 20/9

TEI Αθήνας(36 τμήματα)– (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9

ΤΕΙ Πειραιά(10 τμήματα)
ΣΤΕΦ -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Τρίτη 20/9, 13.00
ΣΔΟ -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(64)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Οικονομικό Νομικής ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ Δευτέρα 19/9
Δασολογία ΑΠΘ– (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) Νέα ΓΣ Τετάρτη 14/9 , 13:00
Φιλολογικό ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9
Ψυχολογίας ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9 
Ιστορικού -Αρχαιολογικού ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9 
Μαθηματικό ΑΠΘ  (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9 
Βιολογικό ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) –Νέα Γ.Σ. Τρίτη 20/9
Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9
Γεωλογικό ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9 
Νομική ΑΠΘ –  (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9 
ΜΜΕ ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9
Ιατρική ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) – Νέα Γ.Σ. Τρίτη 20/9 
Γαλλική Φιλολογία ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗΝέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9
Αγγλική Φιλολογία ΑΠΘ  (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) Νέα Γ.Σ. Δευτέρα 19/9
Ιταλική Φιλολογία ΑΠΘ-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ) 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ –(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)- Γ.Σ. Τρίτη 20/9
Χημικό ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9
Αρχιτεκτονική ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) – Νέα Γ.Σ. Δευτέρα 19/9
Πολιτικοί Μηχανικοί ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Δευτέρα 19/9
Τοπογράφοι Μηχανικοί ΑΠΘ -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τρίτη 20/9
Xημικοί μηχανικοί ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗΝέα Γ.Σ. Τρίτη 20/9
Φυσικό ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τρίτη 13/9
Ηλεκτρολόγοι/Μηχανολόγοι ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τρίτη 20/9
Κινηματογράφου ΑΠΘ –  (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Παρασκευή 16/9
Γεωπονική ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Τρίτη 20/9 , 12:00
Παιδαγωγικό ΑΠΘ-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τρίτη 20/9
TΕΦΑΑ ΑΠΘ -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9
Μουσικών Σπουδών-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ 17/9
Θεάτρου-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Κινηματογράφου-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Εικαστικού(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Κτηνιατρική ΑΠΘ –(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ Δευτέρα 19/9
Μηχανικών Χωροταξίας (Βέροια)(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Θεολογική ΑΠΘ – ανοιχτή
Γερμανική Φιλολογία ΑΠΘ – ανοιχτή
Πληροφορική ΑΠΘ – ανοιχτή
Οδοντιατρική ΑΠΘ  ανοιχτή
Κτηνιατρική ΑΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ Δευτέρα 19/9
Σύγκλητος ΑΠΘ  ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

ΠΑΜΑΚ (τμήματα) – (ΚΑΤΑΛΗΨΗΤρίτη 20/9

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης(23 τμήματα)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9
Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων  Κατερίνης– ανοιχτό


ΠATΡΑ(31)
Φιλολογία –(ΚΑΤΑΛΗΨΗ) –Νεα Γ.Σ. Τρίτη 20/9
Φιλοσοφία –(ΚΑΤΑΛΗΨΗ) –Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09
Οικονομικό (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) –Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09 
Φαρμακευτική-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ) –Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09
Βιολογικό(ΚΑΤΑΛΗΨΗ) –Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09 
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ) –Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09
Επιστήμης Υλικών-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ) –Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09 
Παιδαγωγικό– ανοιχτό
Θεατρικών Σπουδών– (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) 
Χημικό  – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) –Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09
Φυσικο (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) –Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09
Μηχανολόγοι και Αεροναυπηγοί- – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) –Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09 
Μαθηματικό– (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) –Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09
Ιατρική– (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) –Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09
Αρχιτεκτονική(ΚΑΤΑΛΗΨΗ) 
Πολιτικοί Μηχανικοί– (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) –Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09 
Διοίκηση Επιχειρήσεων– (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) –Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09 
Χημικοί Μηχανικοί– (ΚΑΤΑΛΗΨΗ –Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09
Διοίκηση Επιχειρήσεων-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Νηπιαγωγών(ΚΑΤΑΛΗΨΗ) –Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ) –Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09
                                                                                                                

ΤΕΙ Πάτρας
ΣΔΟ – ανοιχτό
ΣΕΥΠ – ανοιχτό
ΣΤΕΦ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νεα Γ.Σ. Δευτέρα 19/9


ΚΡΗΤΗ(21)
Πολυτεχνείο Κρήτης -(και τα 5 τμήματα)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)Νέα Γ.Σ Τρίτη 20/09
Βιολογικό Ηρακλείου – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ
Ιατρική Κρήτης -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Χημικό-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νεα Γ.Σ Παρασκευή 16/9
Εφαρμοσμενων Μαθηματικων Κρητης – ανοιχτό
Επιστήμη Υπολογιστών-ανοιχτό
Φυσικό Ηρακλείου – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Tρίτη 20/9
Μαθηματικό Ηρακλείου -ανοιχτό

Ρέθυμνο (9 τμήματα) – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νεα Γ.Σ Τρίτη 20/9

TEI Ηρακλείου
Σ.Τ.ΕΦ
Σ.Δ.Ο – Τετάρτη 14/09/11
Σ.Ε.Υ.Π – Τετάρτη 22/09/11

ΤΕΙ Χανίων-(2 τμήματα)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
ΤΕΙ Ρεθύμνου-(1 τμήμα)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)

Θεσσαλία
Αρχιτεκτονική ΠΘ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9
Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΘ -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9
Μηχανικοί Χωτοταξίας ΠΘ –– (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Οικονομικό Βόλου (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Tρίτη 20/9
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Βόλου –ανοιχτό 
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων- ανοιχτό
Μηχανολόγων Μηχανικών – ανοιχτό
Βιοχημεία Λάρισας ΠΘ –  (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)

TEI Λάρισας -(13 τμήματα)-ανοικτό

Θράκη
Πολυτεχνείο ΔΠΘ (Ξάνθη) –  (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9
Πολιτικό ΔΠΘ – (αναβολή της συνέλευσης)
Νομική Κομοτηνής – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Ιστορίας και εθνολογίας (Κομοτηνή)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Πέμπτη 15/9
Κοινωνικής Διοίκησης (Κομοτηνή)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)


Ιωάννινα
ΠΤΕΤ  – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Επ΄ Αόριστον!
Χημικό  (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Tρίτη 20/9
Φυσικό  – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) Νέα Γ.Σ. Πέμπτη 15/9, 13.00
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών  – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9
Μαθηματικό  -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)Νέα Γ.Σ. Δευτέρα 19/9
Νηπιαγωγών-Νέα Γ.Σ Πέμπτη 15/9
ΦΠΨ- (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) Νέα Γ.Σ. Δευτέρα 19/9
Πληροφορική – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-  Νέα Γ.Σ. Πέμπτη 15/9
Ιστορικό Αρχαιολογικό – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ) Νέα Γ.Σ. Δευτέρα 19/9
ΒΕΤ – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Τετάρτη 14/9
Φιλολογικό (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Tρίτη 20/9


Aγρίνιο
Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)Γ.Σ. – Παρασκευή 16/9
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)Γ.Σ. – Παρασκευή 16/9
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)Γ.Σ. – Παρασκευή 16/9


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου(8 τμήματα)
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών(Τρίπολη)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ 16/09
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ 16/09
Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ 16/09
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) -(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Φιλολογίας (Καλαμάτα)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ
Θεατρικών Σπουδών(Ναύπλιο)– (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ Πέμπτη15/09
Νοσηλευτική (Σπάρτη)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)


Φλώρινα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Βαλκανικών Σπουδών
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
(Aναβολή εξεταστικής μέχρι 12/9)
Τμήμα Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) – (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ Παρασκευή 16/9 
Tμήμα Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ Παρασκευή 16/9
Κοινωνιολογίας-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ Παρασκευή 16/9
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) (ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ Παρασκευή 16/9

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) -ανοιχτό
ΠΤΔΕ (Ρόδος) –ανοιχτό
Νηπιαγωγών (Ρόδος) –ανοιχτό

 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων-(Σύρος)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ) 


Πανεπιστήμιο Ioνίου
Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Μουσικών Σπουδών(Κέρκυρα)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Aρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας(ΚΑΤΑΛΗΨΗ) Νέα Γ.Σ. Τρίτη 13/9
Ξένων Γλωσσών,Μετάφρασης και Διερμηνείας(Κέρκυρα)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)-Νέα Γ.Σ. Πέμπτη 15/9

TΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
τμήματα Καστοριάς -ανοιχτό 
τμήμαμτα Κοζάνης-ανοιχτό

TEI Λαμίας
(ΚΑΤΑΛΗΨΗΓ.Σ. – Παρασκευή 16/9

TEI Χανίων
(ΚΑΤΑΛΗΨΗ )

TEI Hπείρου
Λαικής και Παραδοσιακής Μουσικής(Άρτα)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών(Άρτα)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής(Άρτα)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής(Άρτα)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)
Τμήμα Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου(Άρτα)-(ΚΑΤΑΛΗΨΗ)

TEI Χαλκίδας
(ΚΑΤΑΛΗΨΗ) (7τμήματα) – Νέα Γ.Σ Τετάρτη 14/9

TEI Mεσολογγίου
ΤEΣΥΔ -ανοιχτό

TEI Ζακύνθου
(ΚΑΤΑΛΗΨΗ) -Νέα Γ.Σ. – Παρασκευή 16/9