Μέσα στο δίμηνο Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου θα πληρώσουν οι οδηγοί τα νέα τέλη. Διαβάστε πόσο βαθιά θα πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη;Πώς υπολογίζονται και ποια αυτοκίνητα δεν περιλαμβάνονται…

Πολίτες να παραδίδουν πινακίδες κατά εκατοντάδες αναμένεται να δούμε το αμέσως προσεχές διάστημα, καθώς εν μέσω φοροκαταιγίδας, έρχονται και τα νέα τέλη κυκλοφορίας.

Για τα ΙΧ αυτοκίνητα, που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις 31 Οκτωβρίου του 2010 και τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, ανεξαρτήτου ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τον τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.

Πιο συγκεκριμένα:

Για αυτοκίνητα έως:

έως 300 (κυβ. εκ.) τέλη 22 ευρώ

από 301 έως 785 (κυβ. εκ.) τέλη 55 ευρώ

από 786 έως 1071 (κυβ. εκ.) τέλη 120 ευρώ

από 1.072 έως 1.357 (κυβ. εκ.) τέλη 135

από 1.358 έως 1.548 (κυβ. εκ.) τέλη 240 ευρώ

από 1.549 έως 1.738 (κυβ. εκ.) τέλη 265 ευρώ

από 1.739 έως 1.928 (κυβ. εκ.) τελη 300 ευρώ

από 1.929 έως 2.357 (κυβ. εκ.) τέλη 660 ευρώ

από 1.358 έως 3.000 (κυβ. εκ.) τέλη 880 ευρώ

από 3.001 έως 4.000 (κυβ. εκ.) τέλη 1.110 ευρώ

από 4.001 και άνω (κυβ. εκ.) τέλη 1.320 ευρώ

Για τα ΙΧ αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου του 2010, ο υπολογισμός των τελών προκύπτει από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο).

Πιο συγκεκριμένα:

Για αυτοκίνητα από:

0 έως 100 (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο) τέλη 0,00 ευρώ

101 έως 120 (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο) τέλη 0,90 ευρώ

121 έως 140 (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο) τέλη 1,10 ευρώ

141 έως 160 (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο) τέλη 1,70 ευρώ

161 έως 180 (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο) τέλη 2,25 ευρώ

181 έως 200 (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο) τέλη 2,55 ευρώ

201 έως 250 (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο) τέλη 2,80 ευρώ

Άνω των 251 (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο) τέλη 3,40 ευρώ

Σημειώνεται ακόμη, πως όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων επιθυμούν, μπορούν να αποφύγουν την καταβολή των τελών, επιλέγοντας να τα ακινητοποιήσουν.

Η σχετική αίτηση θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του έτους στην Εφορία, με την ταυτόχρονη προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος.

Εν συνεχεία, με το χαρτί της Εφορίας, μπορεί να διακοπεί η ασφάλιση, με επιστροφή μάλιστα του ανεκτέλεστου μέρους των ασφαλίστρων, μέχρι την αρχική λήξη του συμβολαίου είτε ήταν 6μηνης είτε ετήσιας διάρκειας.

Το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι ιδιοκτήτες σκαφών, με δήλωση στο οικείο Λιμεναρχείο, από όπου θα λάβουν βεβαίωση ακινητοποίησης και θα γλιτώσουν το τεκμήριο των αντίστοιχων μηνών του 2011 και όσων μηνών του 2012 μείνουν ακινητοποιημένα.