Οι αδύνατες οικονομικά οικογένειες στην Κόρινθο έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση

Δωρεάν φροντιστήρια για Κορίνθιους μαθητές οργανώνει το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Κορινθίων, σε συνεργασία με καθηγητές και φροντιστήρια της πόλης. Η επιλογή των μαθητών θα γίνει βάσει συγκεκριμένων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και
αφορά τη σχολική χρονιά 2011-2012…

Μάλιστα, ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν δημόσια τους συλλόγους των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης, που με την πολυετή προσφορά τους συμβάλουν στην εκπαίδευση των παιδιών, συμμετέχοντας και στηρίζοντας αφιλοκερδώς το πρόγραμμα: «Δωρεάν Κοινωνικά Φροντιστήρια» αδυνάτων οικογενειών του Δήμου Κορινθίων .

Τα δωρεάν Κοινωνικά Φροντιστήρια έχουν πάρει την μορφή κινήματος, σε πολλές πόλεις.

Μάλιστα στην Αθήνα σε επιστολή των εκπαιδευτικών της ΕΛΜΕ αναφέρεται:

“Αγαπητοί μαθητές και γονείς. Οι μέρες που περνάμε όλοι οι εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Ταυτόχρονα περικόπτονται και οι δημόσιες δαπάνες, με αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία των σχολείων. Ένας από τους θεσμούς που καταργήθηκαν από φέτος είναι και η Πρόσθετη Ενισχυτική Διδασκαλία. Σε αυτές τις συνθήκες η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νότιας Αθήνας αποφάσισε να αντιδράσει παίρνοντας την πρωτοβουλία να δημιουργήσει δίκτυο εθελοντών καθηγητών που θα προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε όσους μαθητές μας το έχουν ανάγκη. Η ΕΛΜΕ, ενημερώνοντας τους μαθητές και τους γονείς γι’ αυτήν την πρωτοβουλία, δηλώνει ότι για όλα όσα αλλάζουν δραματικά τη ζωή μας και το σχολείο πρέπει να βρούμε από κοινού τρόπους για να αντισταθούμε. Καλούμε τους γονείς που ενδιαφέρονται να δηλώσουν τα στοιχεία τους και τα μαθήματα που θέλουν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους”.

http://www.moriasnow.gr/
*κσιπνιστερε