Βενιζέλος: Τι ψάχνεις εκεί συνάδελφε ; ;

Κουτρουμάνης: …. Τον Πρωθυπουργό !