Στο θέμα της επανεξέτασης των παροχών και των επιδομάτων ανεργίας

επανέρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπειτα από διευκρινιστική ερώτηση που της απηύθυνε ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου.

Συγκεκριμένα, ο Επίτροπος για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης κ. Λ. Άντορ σημείωσε ότι στα κράτη μέλη πρέπει να συνδυαστεί η ευελιξία με την ασφάλεια απασχόλησης, και ένας τρόπος για να ενισχυθεί ο συνδυασμός αυτός θα ήταν η μεταρρύθμιση των παροχών ανεργίας, ώστε να καταστεί ευκολότερη η προσαρμογή του ποσοστού της παροχής και των δικαιούχων στο συνολικό οικονομικό κύκλο.
Για παράδειγμα, σε περίοδο οικονομικής κρίσης προσωρινά μπορεί να διευρύνεται η ομάδα των δικαιούχων παροχών και η επέκταση της διάρκειας της ασφάλισης ανεργίας, ωστόσο, αυτά θα πρέπει να επανεξετάζονται όταν σταθεροποιείται η ανάκαμψη και παρέχονται περισσότερες θέσεις εργασίας.
Ο κ. Παπανικολάου ζήτησε διασαφηνίσεις με αφορμή πρόσφατη τοποθέτηση του Ούγγρου Επιτρόπου στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, υπενθυμίζοντας ότι στην Ελλάδα, λόγω της κρίσης, χιλιάδες άνεργοι νέοι στηρίζονται οικονομικά μόνο από το επίδομα ανεργίας.
Ο Επίτροπος Άντορ στη διευκρινιστική απάντηση κατέστησε σαφές πως ειδικά για την Ελλάδα η θέση της Επιτροπής εκφράζεται από το μνημόνο συνεννόησης. Ωστόσο, τόνισε πως όπου ενδείκνυται στα κράτη μέλη τα συστήματα παροχών ανεργίας και άλλων παροχών που σχετίζονται με την απασχόληση χρειάζεται, ενδεχομένως, να καταστούν περισσότερο ευέλικτα, ώστε να προσαρμόζονται εύκολα σε διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύνδεση των παροχών ανεργίας με τον οικονομικό κύκλο θα ενίσχυε το ρόλο των συστημάτων παροχών, ως οικονομικών σταθεροποιητών, δίνοντας προτεραιότητα στη διασφάλιση του εισοδήματος και στην ανάγκη σταθεροποίησης, σε αντιδιαστολή με τις ανάγκες αναζήτησης εργασίας σε περιόδους ύφεσης και αντίστροφα σε περιόδους ανάκαμψης. Αυτό θα συνέβαλε στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και στη διασφάλιση της ύπαρξης των συστημάτων κοινωνικών παροχών στο μέλλον.
Εξάλλου, η αναθεώρηση των παροχών θα συμβάλλει στη βελτίωση του οικονομικού κινήτρου για την αποδοχή εργασίας. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με μέτρα για την προώθηση της συμμετοχής σε κατάρτιση, καθώς και με άλλα μέτρα ενεργοποίησης, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι μη έχοντες εργασία λαμβάνουν επαρκείς παροχές.
Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «Παρότι η ίδια Επιτροπή αναφέρει διαρκώς ότι η θέση της αναφορικά με την Ελλάδα εκφράζεται από το μνημόνιο, οι επιμέρους τοποθετήσεις Επιτρόπων αναδεικνύουν ακριβώς τις δυνατότητες που υπάρχουν για διαπραγμάτευση και αξιοποίηση πολιτικών, όπως αναφέρει ο Επίτροπος Άντορ, προς όφελος των Ελλήνων πολιτών, θέση που σθεναρά και με συνέπεια στηρίζει η ΝΔ. Αυτές τις τοποθετήσεις η Ελλάδα θα πρέπει να τις εκμεταλλευτεί στο ακέραιο, επανεξετάζοντας τις πρωτοφανείς περιστολές κοινωνικών παροχών και επιδομάτων που προωθούνται  για τα επόμενα χρόνια.
Η ελληνική κυβέρνηση, οδηγώντας την ελληνική οικονομία σε αδιέξοδο και την κοινωνία σε απόγνωση, οφείλει να κάνει το αυτονόητο. Να διαπραγματευτεί. Να αναθεωρήσει τις κοινωνικά αβάσταχτες ρυθμίσεις. Να βάλει συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές για τη προστασία των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων».