Εμ.. ποιός άλλος από τον …
Σούλη τον Νάνη που αποκατέστησε την καλή της καρδιά του Χριστίνα Δελή.Εμείς σαν Loutrakiblog να τους ευχηθούμε βίον ανθόσπαρτον!