Επιτελείται ένα έγκλημα κάτω από την μύτη μας …
και μέσα στον οργανισμό μας….
Τουλάχιστον ας ενημερωθούμε…
Για να αντιμετωπίσεις τον εχθρό πρέπει να τον γνωρίζεις….

Ας βρούμε χρόνο για να το δούμε (1.30ωρα) ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΑΜΕΣΑ
Ολοι πρέπει να μάθουμε την σιωπηλή εξουσία της άνομης – σκοτεινής MONSANTO

 


by Teo