Πεθαίνει ένας άνθρωπος και κλαίνε εκατομμύρια άνθρωποι. Πεθαίνουν εκατομμύρια και δεν κλαίει κανένας. Ούτε ενδιαφέρεται, θα προσθέταμε εμείς…

Αφιερωμένο…