Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2011, ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, κ. Γ. Δέδες, επισκέφτηκε το Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο ΑΧΕΠΑ του Δήμου Βέλου – Βόχας, Γεωργική Σχολή που ως ρόλο έχει την επιμόρφωση αγροτών σε θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας, βιολογικής γεωργίας και αγροτουρισμού…

Στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή της Γεωργικής Σχολής ΑΧΕΠΑ, κ. Η. Ανδρικόπουλου, ανάμεσα στον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, το Δήμαρχο Βέλου–Βόχας, τον Πρόεδρο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», κ. Γκίκα και υπηρεσιακούς παράγοντες του Οργανισμού, άνοιξε η ατζέντα αγροτικών θεμάτων της περιοχής μας που αφορούν στη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, στους στόχους για την ενίσχυσή της, σε ειδικά θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Σχολής, αλλά και στην αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου που ανήκει στη σχολή ΑΧΕΠΑ, με σκοπό να δημιουργηθούν υποδομές προς όφελος των αγροτών του Νομού μας.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η δέσμευση των παρευρισκομένων για μία συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, το Δήμο ΒέλουΒόχας και τη σχολή ΑΧΕΠΑ, για την ίδρυση και λειτουργία ενός επισκέψιμου Πρότυπου Αμπελώνα στην περιοχή του Βέλου. Ο νέος Αμπελώνας, έκτασης περίπου σαράντα στρεμμάτων, θα ενταχθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του νέου Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» και για τη δημιουργία του θα συνεργαστεί η Γεωργική Σχολή του Βέλου, με το νεοϊδρυθέν Αγροτικό Τεχνολογικό Λύκειο Νεμέας. Στόχος πέραν των ερευνητικών δραστηριοτήτων, είναι ο Πρότυπος Αμπελώνας να παρέχει δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νέους αγρότες και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο διασύνδεσης της λειτουργίας του με τις δράσεις όλων των φορέων του πρωτογενή τομέα της περιοχής μας και της Πελοποννήσου.
Σε δηλώσεις του ο κ. Δέδες, παρουσίασε τους βασικούς άξονες αξιοποίησης των αγροτουριστικών ευκαιριών, τόσο από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, όσο και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου που συμβάλλουν σε μια διαφορετική σημερινή αντίληψη για τον αγροτουρισμό και τις καλλιέργειες. Προς αυτήν την κατεύθυνση βοηθά πέρα από τη δημιουργία του Πρότυπου Αμπελώνα, η κατασκευή του μεγάλου αρδευτικού έργου, του Φράγματος του Ασωπού και η δημιουργία του Δημοπρατηρίου της Πελοποννήσου στο Νομό μας, όπως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Π. Τατούλης έχει εξαγγείλει.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ