Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου άνωθεν του Πολυϊατρείου της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων) την 17η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ. για Τακτική Συνεδρίαση λόγω της Ματαιωθείσας Συνεδρίασης της από 15-11-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:
ΠΕΡΙ:
  1. Προτεινόμενες θέσεις για άσκηση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2012 σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1γ Ν.3852/2010.
  1. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2011 για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ιδιοκτησίας του SAHLER JOHANNESSTELIOS το οποίο λειτουργεί στους Αγίους Θεοδώρους επί της οδού Σαρωνικού.
  1. Εισήγηση και πρόταση για το Δ.Σ. περί επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στην παραλιακή οδό Σουσακίου περιοχή « Βρωμοπήγαδο».
  1. Περί εξέταση αιτήματος Εξωραϊστικού Συλλόγου «Προφήτης Ηλίας» περιοχή Ανω Κουλατζίκι για ηλεκτροφωτισμό πλατείας.
  1. Περί εξέταση αιτήματος Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γαλήνη «Αγ.Φίλιππας» περιοχή Κατσιβίρι για ηλεκτροφωτισμό πλατείας.
  1. Περί εξέταση αιτήματος Συλλόγου Οικισμού «ΓΕΡΑΝΕΙΑ».
  1. Εισήγηση και πρόταση για το Δ.Σ. περί μεταφοράς πυλώνων ΔΕΗ υψηλής τάσης από οικισμούς της Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων.
  1. Συζήτηση και πρόταση σχετικά με την επιβολή έκτακτης εισφοράς επί των ακινήτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ