Σχέδιο (memo) για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σώματος

το οποίο θα αναλαμβάνει τις οικονομίες των προβληματικών χωρών φαίνεται ότι προωθεί η γερμανική κυβέρνηση, σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν και κατέληξαν στην βρετανική εφημερίδα «The Daily Telegraph».

Το έγγραφο που διέρρευσε και έχει εκπονηθεί από το γερμανικό foreign office, αποκαλύπτει πως οι Γερμανοί προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο πτώχευσης μεγάλων ευρωπαικών χωρών, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και πιθανόν και η Γαλλία.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γερμανία προωθεί την ιδέα ότι τα ευρωπαϊκά οικονομικά όργανα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης σε χώρες που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, προκειμένου να προστατευθεί το ευρώ.
Προβλέπει λοιπόν την μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM), που ενεργοποιείται στα τέλη του 2012, σε ένα ευρωπαϊκό ΔΝΤ,  το οποίο θα αναλαμβάνει τον πλήρη δημοσιονομικό έλεγχο μιας υπερχρεωμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου της εκκαθάρισής της.
Το γερμανικό σχέδιο προβλέπει επίσης την επιβολή «αυτόματων κυρώσεων» σε χώρες – μέλη που έχουν ελλείμματα εκτός των συμφωνηθέντων με την Κομισιόν.
Το Βερολίνο θέλει την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όσων παραβιάζουν συστηματικά τους κανονισμούς που διέπουν την Ευρωζώνη.Οι κυρώσεις διαβαθμίζονται από πρόστιμα έως απώλεια της κυριαρχίας επί της κατάρτισης του προϋπολογισμού.