Επιστολή Παύλου Παύλου προς τον πρόεδρο του Δ.Σ…

Προς
Τον κ. Πρόεδρο ΔΣ Δήμου μας
Κε Πρόεδρε,
Καταθέτω σε εσάς έγγραφο με ερωτήσεις προς τον κ. Δήμαρχο που έχω υποβάλει σε τελευταίες συνεδριάσεις, και δεν απαντιόνται με διάφορες προφάσεις.
Κε πρόεδρε Παρά ότι ο νόμος ορίζει τα δικαιώματα της μειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής ο κ. Δήμαρχος συστηματικά τον παραβιάζει. Ο σεβασμός στη δημοκρατικές διαδικασίες φαίνεται να είναι άγνωστη έννοια. Παρακαλώ ως πρόεδρος του ΔΣ πράξετε τα δέοντα για διευκόλυνση του έργου μας που κατά βάση εξαρτάται από την έγκυρη πληροφόρηση.
Με εκτίμηση
Π.Παύλου
Δημ. Σύμβουλος
Ερωτήσεις Π. Παύλου προς τον κ. Δήμαρχο, που δεν απαντήθηκαν
Α. Περί διαφάνειας και……. «όλα στο φως»
1.Πότε στο παρελθόν από λειτουργίας του διαχειριστικού συμβουλίου της κ/ξ του casino στα τρία μέλη που μας εκπροσωπούν υπήρξε απουσία της αντιπολίτευσης;
2.Γιατί αρνείσθε να παραλάβω απομαγνητοφωνημένα πρακτικά συνεδριάσεων ΔΣ της ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ;
3. Πως ανεγράφησαν οι αποδοχές πρόσληψης νομικών στις αποφάσεις της ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ χωρίς να αναφερθούν στο ΔΣ;
4.Πότε είχε απαλειφθεί στο παρελθόν διάταξη στον κανονισμό λειτουργίας του ΔΣ που προέβλεπε την δυνατότητα να παίρνουν τον λόγο οι πολίτες προ ΗΔ συνεδριάσεων;
5.Απο πότε επιβάλλετε σε αντίγραφα αποφάσεων ΔΣ της ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ να αναγράφονται πρόσθετες σημειώσεις της διοίκησης, άσχετες με το περιεχόμενο τους;
6.Ποιό είναι το αποτέλεσμα της επιτροπής ελέγχου των παλαιών πρακτικών που συστήθηκε με την 28/2/2011 απόφαση της ΑΕ και αφορά την διερεύνηση/έλεγχο για την αντιστοιχία των αναγραφομένων στα πρόχειρα και της μεταφοράς των στα επίσημα πρακτικά;
7.Γιατί δεν μας προειδοποιήσατε ως έχων καθήκον έστω και την τελευταία ώρα, για την έλευση αντιπροσώπου του γραφείου Τσοβόλα προς ενημέρωση των μελών του ΔΣ, ώστε να προετοιμαστούμε ή να μην απουσιάζουμε;
8. Γιατί δεν μου χορηγούνται , τα παρακάτω αντίγραφα διαδικασιών ανάθεσης και παραλαβής της γνωμοδότησης Τσοβόλα;
α. Ανακοίνωσης και ζήτησης προσφορών από ανάλογα γραφεία
β. Τις προσφορές που λάβαμε από άλλα γραφεία
γ. Πρακτικό επιλογής ανάδοχου γραφείου.
δ. Αντίγραφο της σύμβασης που εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει ο Πρόεδρος με την σχετική απόφαση.
ε. Το διαβιβαστικό της απόφασης προς το γραφείο Τσοβόλα ή όποιο άλλο συνοδευτικό έγγραφο που ζητά ή επεξηγεί τι ακριβώς ζητάμε.
9. Στο υπ’ αριθμ. 4 θέμα της συνεδρίασης του ΔΣ της ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ την 10/3/2011 και με τίτλο εξέταση των αναφορών του κ . Π. Μπαλοδήμου στον Εισαγγελέα και μετά ανάγνωση 47 σελίδων και της σχετικής συζήτησης μεταξύ των μελών, αποφασίσατε ότι: προκύπτουν αξιώσεις της εταιρείας έναντι της CHL, της Κ/Ξ , του διαχειριστή της Κ/Ξ και παντός άλλου υπευθύνου, από την οικονομική ζημία που έχει υποστεί η εταιρεία και πρέπει να απαιτηθεί δικαστικώς.
Άρα πρέπει να κινηθείτε δικαστικά και με αγωγές. Προς τι λοιπόν η μετέπειτα ανάθεση διερεύνησης στο γραφείο Τσοβόλα; Γιατί δεν κινηθήκατε δικαστικά ;
10.Στο επόμενο υπ’αριθμ.5 θέμα αποφασίσατε να αναθέσατε στο γραφείο Τσοβόλα όπως: α. Συντάξει γνωμοδότηση περί της βασιμότητας των όποιων αξιώσεων της εταιρείας δικαστικώς
β.Τον διορίζεται ως πληρεξούσιο δικηγόρο για την υποστήριξη των όποιων δικαιωμάτων –αξιώσεων της εταιρείας τον κ. Δ. Τσοβόλα και,
γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να υπογράψει την οικεία σύμβαση.
Ερωτάσθε:
Πως και γιατί επελέγη το γραφείο Τσοβόλα;
Ποιος αποφάσισε την αμοιβή των 15000€;
Υπάρχει σύμβαση ή όχι;
Αν δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει και τότε από ποιόν εδόθη εντολή πληρωμής 15000€ ; Το λογιστήριο πως πλήρωσε χωρίς σύμβαση;
Γιατί δεν διερευνήσατε πρώτα απ’ όλα με οικονομολόγους και φοροτεχνικούς αν όντως υπάρχει οικονομικό θέμα με την CHL;
Στις 27/6/2011 είπατε ότι θα αξιολογηθεί η γνωμάτευση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετηθεί, θα ακολουθήσουμε τον δρόμο που θα μας προτείνουν οι νομικοί
Νομικός υπήρχε στην συνεδρίαση «συζήτησης και αξιολόγησης» της πρότασης Τσοβόλα; ΟΧΙ. Στο σοβαρότερο νομικό θέμα οι σύμβουλοι δεν είχαν νομική στήριξη.
Κατά την συνεδρίαση 13/10/2011 του δημοτικού συμβουλίου ελέχθη, ότι η γνωμάτευση Τσοβόλα στο ΔΣ της ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ στις 15/7/2011 δεν ανεγνώσθη ολόκληρη, αλλά μόνο στα συμπεράσματα της. Στο «δια ταύτα» δηλαδή.
Αφού λοιπόν δεν ανεγνώσθη και με απουσία μάλιστα νομικού άρα, Ποιος την αξιολόγησε; Με ποία ήσυχη λοιπόν συνείδηση κάποιοι σύμβουλοι του ΔΣ οδήγησαν 53 ανθρώπους στον εισαγγελέα;
Γιατί δεν αποτυπώθηκε στα πρακτικά του ΔΣ η εκ 56 σελίδων γνωμοδότηση Τσοβόλα, ενώ έχουν αναγραφεί ακόμη και θέσεις και έγγραφα τρίτων άσχετων με την εταιρεία σε άλλες αποφάσεις, όπως στο θέμα εξέτασης της αναφοράς Μπαλοδήμου;
Γιατί δεν δεχθήκατε την ανάθεση και σε άλλο δικηγορικό γραφείο κοινής επιλογής εμού και του κ Γκιώνη, δεύτερης γνωμάτευσης, παρέχοντας εσείς , τα ίδια στοιχεία που δώσατε και στου Τσοβόλα; Τι φοβηθήκατε ως πλειοψηφία;
Γιατί δεν υλοποιείτε την απόφαση στο β’ σκέλος περί πληρεξούσιου δικηγόρου του κ. Δ. Τσοβόλα;
Γιατί δεν εφαρμόζετε τις κατευθύνσεις της γνωμοδότησης Τσοβόλα;
Με ποίου οργάνου την απόφαση παρεκκλίνατε και δεν ακολουθήσατε την πρόταση Τσοβόλα περί των επόμενων νομικών ενεργειών;
Αφού δεν αξιολογήθηκε, δεν τον ορίσατε πληρεξούσιο, δεν πράττετε ότι αναγράφει, γιατί αναθέσατε και δώσαμε και 15000€ ;
Με ποια εξουσιοδότηση η με ποία αρμοδιότητα παραλάβατε την γνωμοδότηση Τσοβόλα;
Ποιος εξέτασε κατά πόσον η παραληφθείσα γνωμοδότηση είναι συμβατή με αυτά που ζητήσαμε;
Γιατί με αμφισβητήσατε στην συνεδρίαση της 3/8/2011 όταν σας είπα ότι άλλα αποφασίσαμε το μεσημέρι της 27/6/2011 στην έκτακτη συνεδρίαση της ΑΕ περί μη αναφοράς από κανένα μέλος του ΔΣ στην βραδινή της ιδίας ημέρας συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου αφού δεν είχε κανείς υποτίθεται γνώση του περιεχομένου της γνωμοδότησης, ενώ σεις άλλα πράξατε;
Ποιος αποφάσισε, τι δουλειά κάνει και από ποιόν διορίσθηκε ο κ. Κονομόδης και κινείται δίπλα σας σε όποια συνάντηση σχετική με casino και την γνωμάτευση Τσοβόλα;
Γιατί και με ποιά εξουσιοδότηση είπε, όσα είπε ο κ. Κονομόδης of the record στο διαχειριστικό συμβούλιο, παραμένοντας πιο πίσω, ενώ εσείς αποχωρήσατε; Εσείς, γνωρίζατε τι θα έλεγε; Γιατί είπε άλλα, από αυτά που εσείς υποστηρίζετε; Είσαστε σύμφωνος με αυτά που είπε;
Αυτά λέει η γνωμάτευση Τσοβόλα ;
Πότε στείλατε το πρώτο έγγραφο στην CHL για συνομιλίες υλοποιώντας την σχετική απόφαση της 15/7/2011;
Αφού δεν γνωρίζατε για την παρουσία μας, σεις ο άμεμπτος τι συμπεριφορά δείξατε κλείνοντας μας την πόρτα &μη επιτρέποντας την είσοδο μας στη αίθουσα;
Πως εξουσιοδοτείστε και ζητάτε αντικατάσταση του διαχειριστή της κ/ξ όταν αυτό απαιτεί απόφαση Γ.Σ.;