Στην άμεση μείωση κατά 25% των αποδοχών των εργαζόμενων στις ΔΕΚΟ που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, ζητά με εγκύκλιο του ο ειδικός γραμματέας Γ. Κυριακός.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι διοικήσεις 11 φορέων θα  πρέπει να προχωρήσουν σε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων  σε ποσοστό ως 25% σε σχέση με τις αποδοχές του Οκτωβρίου…

Όπως αναφέρει ο ειδικός γραμματέας που εποπτεύει όλες τις ΔΕΚΟ,  τελικός στόχος είναι οι μηνιαίες αποδοχές για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά να είναι μειωμένες κατά 35% σε σχέση με τις αποδοχές που είχαν τον Οκτώβριο του 2009, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στον προϋπολογισμό του 2012.
Ως ανώτατο όριο αποδοχών ορίζεται στα 2.000 ευρώ και όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο «αν  υπάρχει «υπερβάλλουσα μείωση» να κατανεμηθεί ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών δηλαδή το 2012 και το 2013.
Παράδειγμα μείωσης μισθού

Υπάλληλος λαμβάνει κατά την 31/10/2011 μηνιαίες αποδοχές ύψους 3.000 ευρώ. Εάν με την εφαρμογή του νόμου οι αποδοχές του θα πρέπει να διαμορφωθούν στο ποσό των 2.000 ευρώ, τότε οι μηνιαίες αποδοχές του υπάλληλου αυτού θα μειωθούν ως εξής:

Από 1/11/2011 έως 31/10/2012: 3.000 – (3.000 x 25%) = 2.250 ευρώ.

Το ποσό των 250 ευρώ που απομένει, για να διαμορφωθούν οι αποδοχές στα 2.000 ευρώ, θα αφαιρεθεί σε δύο δόσεις ως εξής:

Από 1/11/2012 έως 31/10/2013: 2.250 – 125,00 = 2.125 ευρώ.
Από 1/11/2013 και εφεξής: 2.000 ευρώ.
Στις εταιρείες που  θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό είναι οι εξής:
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ATEbank) Α.Ε.
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε.
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε.
Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) Α.Ε.
Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) Α.Ε.
ΛΑΡΚΟ
ΟΠΑΠ Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε.
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε.
Από το μέτρο αυτό εξαιρέθηκαν μόνο ο ΟΤΕ και τα ΕΛΠΕ, καθώς πλέον ελέγχονται μετοχικά από ιδιωτικά κεφάλαια.
*tanea