Δεν είμαστε σε θέση να σας πούμε εάν αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα,
πάντως μία ανησυχία, ένας φόβος, είναι λογικό να πιάνει όλους τους πολίτες όταν ακούει κάτι τέτοιο και ειδικά με τόση άνεση.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για το τέλος ακινήτων θα είναι όμως σαφής.
Η πληρωμή της πρώτης δόσης για το ειδικό τέλος ακινήτων θα γίνει κανονικά και μετά θα γίνουν οι διορθώσεις των λανθασμένων εκκαθαριστικών, όπως και ο συμψηφισμός των επιπλέον ποσών που καταβλήθηκαν από τους φορολογούμενους.
Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, θα διευκρινίζεται ότι παρατείνεται στις 80 ημέρες η προθεσμία από τη λήψη της ημερομηνίας πληρωμής του τέλους έως την ημέρα που η ΔΕΗ θα προχωρά στην διακοπή του ρεύματος για όσους δεν εξοφλήσουν το τέλος.
Βέβαια το υπουργείο Οικονομικών θα συστήσει σε όλες τις εφορίες τριμελή επιτροπή η οποία θα δέχεται αιτήσεις ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων αλλά και πολιτών που δεν εξαιρούνται ρητά από το μέτρο με βάση το νόμο.
Αυτοί είναι οι άποροι, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας (αναπηρία 80% και άνω κτλ).
Η επιτροπή θα αποτελείται από έναν εφοριακό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έναν κοινωνικό λειτουργό από το Δήμο και από έναν αστυνομικό υπάλληλο.
Για να ενταχθούν οι πολίτες στο χαμηλό συντελεστή φορολογίας, πρέπει είτε να ανήκουν στην κατηγορία που πληρώνουν 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ή να έχουν πλήρη αδυναμία καταβολής του τέλους.
Όσο για τα λάθη που υπάρχουν σε πολλούς λογαριασμούς της ΔΕΗ και αφορούν τα τετραγωνικά του ακινήτου, την τιμή ζώνης ή και την παλαιότητα θα ακολουθούνται τα εξής βήματα:
– Ο διαχειριστής του δικτύου της ΔΕΗ θα στείλει στους Δήμους της χώρας ηλεκτρονικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνει όλα τα ακίνητα που ανήκουν στη διοικητική περιφέρεια του βάση των οποίων υπολογίστηκε το χαράτσι.
– Οι πολίτες θα έχουν προθεσμία έως τις 20 Ιανουαρίου να υποβάλλουν στους Δήμους τους αιτήσεις για τη διόρθωση των λαθών αφού όμως πληρώσουν κανονικά τη δόση που έχει προκύψει με βάση τα στοιχεία της 17ης Σεπτεμβρίου.
– Στην περίπτωση που από τις διορθώσεις προκύψει διαφορά φόρου αυτή θα επιστραφεί με την επόμενη εκκαθάριση λογαριασμού ΔΕΗ μέσω συμψηφισμού μελλοντικών οφειλών.
– Οι Δήμοι θα πρέπει να αποστείλουν έως τις 27 Ιανουαρίου 2011 ενημερωμένες καταστάσεις με τα στοιχεία των ακινήτων των δημοτών τους στο διαχειριστή δικτύου της ΔΕΗ.
– Ο διαχειριστής της ΔΕΗ θα στείλει στη συνέχεια τα στοιχεία στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (στο σύστημα TAXIS) η οποία θα ελέγξει αν οι τιμές ζώνης είναι οι σωστές. Αν διαπιστώσει λάθος θα το διορθώσει και στη συνέχεια μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου η ΓΓΠΣ θα επιστρέψει στο δίκτυο της ΔΕΗ τα τελικά στοιχεία. Με βάση τις διορθώσεις και τις νέες καταστάσεις ο διαχειριστής της ΔΕΗ ή άλλων παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος θα προχωρήσει στον υπολογισμό του φόρου επί των ακινήτων και θα στείλει τους λογαριασμούς στους πολίτες.