Κλειστή λόγω εφεδρείας θα βρουν αύριο το πρωί την πόρτα του Δημοσίου 16.000 υπάλληλοι, ενώ μέχρι τα μέσα της εβδομάδας που έρχεται τις «βαλίτσες» τους θα ετοιμάσουν και εκατοντάδες συνάδελφοί τους που εργάζονται σε 44 οργανισμούς…

Στο πρώτο «κύμα» εφέδρων ανήκουν περίπου 12.000 που θα τεθούν για τουλάχιστον 2 χρόνια σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς και άλλοι 4.000 που θα πάρουν την συνταξούλα τους και θα αποχωήσουν.

Δρόμος επιστροφής, πάντως, δεν φαίνεται να υπάρχει, αφού με την αποχώρησή τους καταργούνται και οι θέσεις που κατείχαν, ενώ δεν θα ενταχθούν καν στους καταλόγους του ΑΣΕΠ.

Οι 16.000 που φεύγουν με το «καλημέρα» είναι υπάλληλοι έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και το 55 έτος της ηλικίας τους, μόνιμοι υπάλληλοι που μετά από αίτησή τους μπαίνουν στην εφεδρεία και εργαζόμενοι σε ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που «πιάνουν» τα συντάξιμα έτη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Ποιοί έπονται;

Στο μεταξύ, στον δρόμο της εφεδρείας θα μπουν και οι υπάλληλοι 44 οργανισμών του Δημοσίου, οι διοικήσεις των οποίων καλούνται να ανακοινώσουν το πλεονάζον προσωπικό τους μέχρι την Τετάρτη.

Σε αυτούς -που θα γίνουν έφεδροι από τις αρχές του χρόνου και θα παίρνουν το 60% του μισθού τους- περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι σε φορείς που συγχωνεύονται ή καταργούνται, όπως η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, η Θέμις Κατασκευαστική, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα.

Εξαίρεση αποτελεί η ΕΡΤ, που θα προχωρήσει μόνη της το θέμα της εφεδρείας, όπως ορίζεται από το σχέδιο για την αναδιάρθρωσή της.
*star