Μια ακόμη σπουδαία διάκριση για τα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα
. Έξι ελληνικά ΑΕΙ συγκαταλέγονται στη λίστα των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου, σύμφωνα με τους Times… Το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και της Κρήτης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κέρδισαν τον επίζηλο τίτλο.
Η διάκριση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική σε μια περίοδο που το ελληνικό πανεπιστήμιο και εν γένει το εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή.