Τι δηλώνει αποκλειστικά στο loutrakiblog, ο αντιπρόεδρος της Τουριστικής Λουτρακίου, πρώην ΔΑΕΤ, Δημήτρης Λογοθέτης…

Αυτή την περίοδο, η εταιρία αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας γιατί έχουν καθυστερήσει οι διαδικασίες για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 700.000 ευρώ, η διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ από την ΔΟΥ ύψους 830.000 περίπου ευρώ αλλά και το τελευταίο μέρος της επιχορήγησης για την επένδυση στο spa ύψους 1.500.000 ευρώ περίπου. Γι αυτό το λόγο, το προσωπικό, έλαβε έναντι για την μισθοδοσία του Νοεμβρίου. Τις προσεχείες ημέρες, μεταφέρουμε τα γραφεία μας στο loutraki thermal spa (αυτή θα είναι η επίσημη ονομασία του) και δρομολογούνται δράσεις που θα αλλάξουν κυριολεκτικά την όψη και τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς το κοινό. Άλλωστε, διοίκηση δεν μπορεί να γίνει εξ’ αποστάσεως και τα προβλήματα πρέπει να λύνονται εν τη γενέσει τους