Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ο Τουριστικός Οργανισμός Προβολής και Ανάπτυξης  Λουτρακίου αναπτύσσει δράσεις που οφείλουμε όλοι να υποστηρίξουμε…
Δείτε τι έχει γίνει μέχρι τώρα για να καταλάβετε πόσο αξιόλογη είναι αυτή η προσπάθεια και φανταστείτε τι ενέργειες μπορούν στο μέλλον αν υπήρχε μια μικρή οικονομική βοήθεια που ακόμα δεν έχει δοθεί στον LTO..