Δείτε το εδώ…

Τι πήραν πάλι βρε αγελάδα στο Μπερναμπέου? –Μου(ρίνιο) Μου(ρίνιο) Μου(ρίνιο)! -Α, καταλαβα, τα 3 Μου…