Επισκεφτήκαμε την ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (www.rae.gr). Και βρήκαμε λαβράκι: Την Γεωγραφική Απεικόνιση Αιτήσεων για έργα που έχουν γίνει στην εν λόγω Αρχή. Δείτε στις φωτογραφίες που ακολουθούν, πώς θα γίνουν τα Γεράνεια (πάντα σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας)…

Δείτε το και μόνοι σας στην ιστοσελίδα (κλικ στον σύνδεσμο) http://www.rae.gr/geo/