Ο «λογαριασμός» του 2012 θα είναι βαρύτερος για όλα τα νοικοκυριά,

με τα εισοδήματα των φορολογουμένων το 2012 να συρρικνώνονται περαιτέρω λόγω των δεκάδων νέων και «παλαιών» φόρων που καλούνται να πληρώσουν μέσα στο επόμενο έτος.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται οι φορολογούμενοι να υποστούν πρόσθετες  επιβαρύνσεις εξαιτίας της κακής πορείας των δημοσιονομικών μεγεθών του 2011. Σύμφωνα με οικονομικούς κύκλους των Βρυξελλών, το έλλειμμα αναμένεται να ξεπεράσει το 9,5% του ΑΕΠ.
Μάλιστα,  από τον 1/1/12 , μισθωτοί και συνταξιούχοι θα υποστούν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους από την αύξηση της παρακράτησης φόρου και την ενσωμάτωση της εισφοράς αλληλεγγύης στις μηνιαίες αποδοχές.
Όπως δυστυχώς φαίνεται, κάθε μήνα του 2012 οι φορολογούμενοι θα καλούνται να πληρώνουν τουλάχιστον ένα νέο έκτακτο φόρο, καθώς και όσους η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν κατάφερε να εισπράξει τη χρονιά που έπρεπε ( πχ το ΕΤΑΚ του 2009).