Πήγε κάποιος να αγοράσει μια κούκλα
Μπάρμπι για την κορούλα του. Βλέπει
τιμές:

η Μπάρμπι στην κουζίνα, 19,90 ? η Μπάρμπι σε διακοπες 19,90 ?
η Μπάρμπι νύφη 19,90 ?
η Μπάρμπι με διαζυγιο 149,90 ?…

ρωτάει την πωλήτρια: γιατί έχει τόση
διαφορά η διαζευγμένη?

γιατί κύριε, η Μπάρμπι αυτή
συνοδεύεται από το σπίτι του ΚΕΝ, τα
αυτοκίνητα του ΚΕΝ, το κότερο του ΚΕΝ,
τη βίλλα του ΚΕΝ, και ένα ΦΙΛΟ του
ΚΕΝ!!!!