Όχι, δεν είναι ψέμα, δεν μπορεί να είναι ψέμα. Και αν είναι αφήστε με να ζήσω με αυτό. Αφήστε με να κοιμηθώ για να μη ξυπνήσω και δω σε τι κράτος ζω…