ΚΟΡΙΝΘΟΣ 11/11/11

(ΔΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΚΟΡΙΝΘΟΝ)
Στη παρούσα χρονική περίοδο μας δίνεται μία ευκαιρία αποκατάστασης της ελληνικής γλώσσης, η οποία μετά την εσφαλμένη χρήση του μονοτονικού συστήματος συνετέλεσε στη σταδιακή καταστροφή του πολιτισμικού εργαλείου της γλώσσης μας.
Είναι δυσχερής σήμερον η επαναφορά της καθαρευούσης ή της απλής καθαρευούσης ως γλώσσης διδασκομένης εις την εκπαίδευση-είναι επίσης γνωστό ότι οι σημερινοί νέοι σταδιακά απομακρύνονται από την υιοθετηθείσα δημοτική γλώσσα χρησιμοποιώντας προσμίξεις της πτωχότερης αγγλικής γλώσσης-γλώσσης του εμπορίου και είναι λυπηρό όταν άλλοι λαοί με πτωχοτέρα ιστορία επαναφέρουν επιτυχώς την αρχαία τους γλώσσα (βλ. Ισραήλ-εβραϊκή γλώσσα).
Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι ευρισκόμεθα στη νέα Κόρινθο και εγγύς της αρχαίας ιστορικής Κορίνθου να εκμεταλλευθούμε το γεγονός της γλωσσικής κρίσης που έχει αρχίσει να μαστίζει τη χώρα και να αξιοποιήσουμε την ιστορικότητα της αρχαίας Κορίνθου, ούτως ώστε μελλοντικά να καταστεί η μικρή πόλις της αρχαίας Κορίνθου ως πόλις πρότυπον επαναφοράς ως καθομιλουμένης γλώσσης, σε τοπικό-πιλοτικό και ερευνητικό πρόγραμμα της ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ.
Διά της παρούσης εισηγούμαι τη δημιουργία συλλόγου φίλων της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, με σκοπό την επαναφορά της ως καθομιλουμένης γλώσσης- σε πιλοτικό πρόγραμμα- στην αρχαία Κόρινθο διά την ανάπτυξή της περιοχής έτι περισσότερον τουριστικά, αλλά και τη βελτίωση της χειμαζομένης ελληνικής γλώσσης και με την σταδιακή αποκατάσταση στο γραπτόν μονοτονικό λόγο, της καθαρευούσης και της απλής καθαρευούσης με στόχους εθνικούς.
Διά επικοινωνία: Νικόλαος Κουντούρης
kountourisn@gmail.com