Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου στις 10 το πρωί στο Γραφείο του Φλοίσβου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Εξωραϊστικών Συλλόγων των με σκοπό την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων συνεργασίας σε θέματα γενικού  ενδιαφέροντος όπως :…

 α. H προστασία του περιβάλλοντος (  πυρασφάλεια –  καθαριότητα – προστασία από την παράνομη υλοτομία ) 
 β. Ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς   και η παροχή βοήθειας σε συνανθρώπους μας που σήμερα δοκιμάζονται λόγω της διαρκώς αυξανόμενης οικονομικής κρίσης.
 γ. Στήριξη της τοπικής οικονομίας , των καταστημάτων και επιχειρήσεων , να ξεπεράσουν την μεγάλη κρίση.
 δ. Διοργάνωση από κοινού διαφόρων ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, με σκοπό τη γνωριμία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των οικισμών.
 ε. Μέτρα προστασίας της ζωής και περιουσίας μας από την διαρκώς αυξανόμενη εγκληματικότητα.
 ζ. Ενεργό συμμετοχή στις διάφορες εκδηλώσεις αλληλεγγύης του Εκκλησίας του Δήμου και οποιουδήποτε άλλου φορέα.

Πιστεύουμε ότι σήμερα , όσο ποτέ άλλοτε , η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός είναι τα στοιχεία εκείνα που θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε το δυνατόν πιο ανώδυνα την άσχημη πραγματικότητα αυτή που όλοι βιώνουμε.
Ήδη οι Σύλλογοι του Φλοίσβου, του Αγίου Κωνσταντίνου , της Κατουνίστρας και του Ψυχικού θα δώσουν το παρόν στη συνάντηση αυτή.
Καλούμε και τους υπόλοιπους Συλλόγους του Λουτρακίου καθώς και μεμονωμένα άτομα που μπορούν κάτι να προσφέρουν να συμβάλουν  σ’ αυτήν την προσπάθεια προς όφελος όλων μας.
Επικοινωνία: 6944103366  Κώστας Μεταξάς