Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας συναντήθηκε ο υπουργός Οικονομικών Ε. Βενιζέλος, ο οποίος δήλωσε πως ο Κ. Παπούλιας παραιτείται του μισθού του…