Ο ΟΤΕ ενημερώνει
τους πελάτες του ότι μπορούν να ενταχθούν στον ειδικό
κατάλογο – Μητρώο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
ώστε να εξαιρούνται από τηλεφωνικές κλήσεις, που πραγματοποιούνται από
τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς.
Ο ειδικός κατάλογος προβλέπεται
από το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006 για κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ τηρεί κατάλογο με τις
τηλεφωνικές συνδέσεις, των οποίων οι συνδρομητές έχουν δηλώσει ότι…
δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις από τρίτους για εμπορική
προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και για κάθε είδους διαφημιστικούς
σκοπούς.

Οι συνδρομητές που επιθυμούν οι τηλεφωνικές συνδέσεις
τους να ενταχθούν στον ειδικό κατάλογο, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό
αίτημα στα καταστήματα OTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Στον ειδικό κατάλογο
καταχωρείται μόνο ο αριθμός σύνδεσης και όχι το ονοματεπώνυμο ή άλλα
στοιχεία του συνδρομητή.

Οι συνδρομητές οι οποίοι έχουν ήδη μη
ανακοινώσιμες συνδέσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν νέο αίτημα, εάν
επιθυμούν να ενταχθούν και στον ειδικό κατάλογο.

Ο ειδικός
κατάλογος είναι διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει την
υποχρέωση να τον λάβει υπ’ όψιν του στην όποια διαφημιστική/εμπορική
ενέργεια πραγματοποιεί.

Ο ΟΤΕ επικαιροποιεί τα στοιχεία του
καταλόγου σε καθημερινή βάση. Η πρόσβαση στον κατάλογο, που
προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι, έχει μέγιστη διάρκεια ισχύος 30 ημέρες.
Η ευθύνη τόσο για την αναζήτηση επικαιροποιημένου αρχείου, όσο και για
την ορθή χρήση του, βάσει του Νόμου, ανήκει στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη
του.

Ο ειδικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του
ΟΤΕ, στη διεύθυνση:
http://oteshop.ote.gr/portal/page/portal/OTESHOP/customer_service/mh_zititheises_kliseis1