Επιμένει το υπουργείο Οικονομικών ότι το χαράτσι για τα ακίνητα θα πληρώνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ…
Μάλιστα με νέα διευκρινιστική ανακοίνωση του, εμμέσως πλην σαφώς προειδοποιεί ότι οι καταναλωτές που πληρώνουν στη ΔΕΗ μόνο την αξία της κατανάλωσης του ρεύματος που έχουν κάνει, θα βρεθούν προ εκπλήξεως, καθώς σύμφωνα με την νομοθεσία το χαράτσι συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ από τη ΔΕΗ.

Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι η πληρωμή από τους καταναλωτές μόνο της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος στη ΔΕΗ, θεωρείται από την κυβέρνηση ως πληρωμή μέρους του ποσού του ηλεκτρικού ρεύματος και μέρος του ποσού για το χαράτσι. Kαι έτσι στον επόμενο λογαριασμό της ΔΕΗ θα εμφανίζεται ότι χρωστούν μέρος της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος της προηγούμενης περιόδου, που νομίζουν ότι εξόφλησαν!

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών «Για τη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών που πρέπει να συγκαταβάλουν το λογαριασμό της ΔΕΗ και το ειδικό τέλος ακινήτων δεν έχει κανένα πρακτικό νόημα η μερική εξόφληση ενός λογαριασμού της ΔΕΗ γιατί στον επόμενο λογαριασμό εξοφλείται το τμήμα του λογαριασμού που δεν έχει καταβληθεί, δηλαδή αυτό που αφορά το ειδικό τέλος ακινήτων και όχι την κατανάλωση ρεύματος.

Όσοι, συνεπώς, έχουν την εντύπωση ότι εξοφλώντας εν μέρει τον λογαριασμό τους εξοφλούν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και όχι το ειδικό τέλος ακινήτων, έχουν εσφαλμένη εντύπωση».

Ωστόσο, το υπουργείο διευκρινίζει ότι σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, όλες οι κατηγορίες νοικοκυριών και καταναλωτών που εξαιρούνται από την καταβολή του ειδικού τέλους ή εμπίπτουν σε ειδικές ρυθμίσεις πιστοποιούνται, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, με απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Εφόσον έχει υποβληθεί παρόμοιο αίτημα και εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής απόφασης είναι λογικό ένας καταναλωτής να ζητά έναν διακανονισμό της πληρωμής του με τη ΔΕΗ προκειμένου να μην καταβάλει κάτι που τελικώς δεν οφείλει να καταβάλει. Και τέλος το υπουργείο Οικονομικών, αναφέρει ότι δεν έχει διακοπεί σε κανέναν πολίτη, άξιο προστασίας που έχει πραγματική αδυναμία καταβολής του ειδικού τέλος ακινήτων, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό διασφαλίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, στις οποίες όποιος έχει δικαίωμα να υπαχθεί μπορεί να υπαχθεί με μια πάρα πολύ απλή διαδικασία.

newsbeast.gr