Παράταση μέχρι τις 14 Μαΐου του 2012 δίνεται από το υπουργείο Εργασίας για την υπογραφή των νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο…
Σε περίπτωση μη υπογραφής, ο μισθός θα μπορεί να μειωθεί στο κλιμάκιο που ανήκει ο εργαζόμενος, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του, συν τα επιδόματα ωριμάνσεων, επικινδυνότητας, σπουδών και τέκνων.

Μεγαλύτερη μείωση -και με χαμηλότερο όριο τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – μπορεί να υπάρξει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, νόμιμες είναι όλες οι μειώσεις που έχουν γίνει σε συμβάσεις που έχουν ήδη λήξει και έχουν τροποποιηθεί με ατομικές συμφωνίες πριν από τις 14 Φεβρουαρίου του 2012.

Τέλος, νέοι έως 25 ετών, σε οποιονδήποτε κλάδο και εάν εργάζονται, μπορούν να αμειφθούν με μειωμένους κατά 32% μισθούς σε σχέση με αυτούς που προβλέπει η Εθνική Γενική Σύμβαση.

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

• Κατώτατος μισθός ΕΓΣΣΕ: – 22%
• Βασικός μισθός: 586€

• Κατώτατος μισθός ΕΓΣΣΕ (<25 ετών): – 32%
• Βασικός μισθός: 511€

Ισχύει για όλους τους κλάδους εργασίας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ

• Τρίμηνη ισχύς
• Μετά τη λήξη: – Βασικός κλαδικής
– Ωριμάνσεις
– Επίδομα τέκνου
– Επίδομα σπουδών
– Ανθυγιεινό επίδομα

• Παράταση μετενέργειας μέχρι 14/5 για υπογραφή νέων κλαδικών
(Δεν ισχύει για όσες έχουν λήξει πάνω από 6 μήνες)

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

• Προσφυγή στη διαιτησία μόνο με την σύμφωνη γνώμη των δυο μερών
• Πάγωμα αυξήσεων μέχρι να πέσει η ανεργία κάτω από το 10%
• Άρση μονιμότητας στις ΔΕΚΟ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

• Επίδομα ανεργίας: Από 461€ –> 360€
• Επίδομα μητρότητας: Από 751€ –> 586€
• Επίδομα εποχικότητας: Από 822€ –> 641€ ανά έτος

blog.gr