Καμία γνώση για τα δικαιώματά τους δεν έχουν οι Έλληνες καταναλωτές, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Ερευνών, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Mediterranean College, για την προστασία των καταναλωτών στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων…
– Το 65% των Ελλήνων καταναλωτών ηλικίας 19 ως 55 ετών, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές όταν αγοράζουν καταναλωτικά αγαθά, υπηρεσίες, τραπεζικά προϊόντα ή πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου.
– Υψηλότερος βαθμός ενδιαφέροντος για τα δικαιώματα των καταναλωτών υπάρχει στη δημογραφική ομάδα 19 -29 σε ποσοστό 92% οι οποίοι δήλωσαν ότι θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Στο σύνολο του δείγματος επίσης το ποσοστό παραμένει υψηλό και κυμαίνεται στο 81%.
– Το 58% των Ελλήνων καταναλωτών αντιλαμβάνεται ότι έχει λιγότερα δικαιώματα σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαίους πολίτες σε θέματα προστασίας των καταναλωτών.
– Το 78% των ερωτώμενων πιστεύει ότι το υφιστάμενο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές για την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή.
– Μόνο το 6% των ερωτώμενων έχουν απευθυνθεί σε εξειδικευμένους κρατικούς φορείς για υποστήριξη και βοήθεια σε σχέση με τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές.
– Μόνο το 13% των ερωτώμενων έχει απευθυνθεί σε κάποιο σύνδεσμο, ή ένωση καταναλωτών, για την διευθέτηση ενός προβλήματος που αντιμετώπισε με την αγορά ενός αγαθού.
– Το 58% των ερωτώμενων γνωρίζει και ένα ακόμη 14% έχει ακούσει για σχετικούς φορείς, κέντρα προστασίας καταναλωτών, άλλες ενώσεις και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.
– Το 44% του δείγματος γνωρίζει αντίστοιχους κρατικούς φορείς και αρχές.
– Το 35% των ερωτώμενων θα ήταν διατεθειμένο να απευθυνθεί σε εξειδικευμένους φορείς για θέματα που αφορούν τα δικαιώματα και την προστασία των καταναλωτών.
– Η πλειοψηφία των καταναλωτών σε ποσοστό 49% θα προσπαθούσε να διευθετήσει μόνη της το θέμα σε περίπτωση προβλήματος, το 37% θα απευθυνόταν σε μια ένωση ή σύνδεσμο καταναλωτών ή κάποιο αντίστοιχο μη κυβερνητικό φορέα και ένα ποσοστό 11% θα απευθύνονταν σε κάποιο φορέα του δημοσίου ή ανεξάρτητη αρχή.
Τα ευρήματα αυτά, μας ενθαρρύνουν ώστε ν’ αγωνιστούμε πιο σθεναρά για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ…
Από το Δ.Σ.