Η επιτάχυνση της υλοποίησης των μεγάλων έργων στην Ελλάδα και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχε η υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αννα Διαμαντοπούλου με τον Επίτροπο Οικονομίας, Ολι Ρεν και τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, Γιοχάνες Χαν…

Σύμφωνα με την κυρία Διαμαντοπούλου, στόχος της ελληνικής πλευράς είναι αφενός να ενισχυθεί η ρευστότητα προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου να ξεμπλοκάρει η υλοποίηση των μεγάλων επενδυτικών έργων που έχουν παγώσει, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στόχος της ελληνικής πλευράς είναι η ΕΤΕπ, χρησιμοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ να «μοχλεύσει» ένα ποσό της τάξεως του 1 δισ. ευρώ – μόχλευση ένα προς δύο – το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Αντιστοίχως, για τα μεγάλα έργα, θα μπορούσε να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με μόχλευση ένα προς ενάμισι. Όπως άφησε να εννοηθεί η υπουργός Ανάπτυξης, το καλοκαίρι είναι πιθανό να ξεκινήσει η υλοποίηση δύο εκ των πέντε μεγάλων οδικών δικτύων.
Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να γίνει το νωρίτερο δυνατό η μεγαλύτερη εκταμίευση των χρημάτων και εάν είναι δυνατόν, εντός του 2012.
Ωστόσο, η Αννα Διαμαντοπούλου, σημείωσε ότι υπάρχουν νομικά και κανονιστικά ζητήματα της ΕΕ, τα οποία πρέπει να λυθούν, ώστε να απελευθερωθούν τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ.
“Υπάρχουν σαφή σημεία σταθεροποίησης και αλλαγής κλίματος και είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί το momentum για να γίνουν οι επόμενες αναπτυξιακές κινήσεις” ανέφερε η υπουργός, λίγο μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων.
Και πρόσθεσε: “Θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων για τη ρευστότητα στην αγορά και για τη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων(ΕΤΕπ). Η διαπραγμάτευση συνεχίστηκε σήμερα με τη συνεργασία της ΕΤΕπ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ελληνικής κυβέρνησης. Τέθηκαν οι τελικοί στόχοι και όροι, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, και αργά απόψε θα ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση ώστε να υπάρξει αύριο η τελική πρόταση της ΕΤΕπ.
“Η χώρα εισέρχεται σε μια νέα φάση όπου με δεδομένη την αλλαγή κλίματος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του PSI, μπορούμε να ελπίζουμε πέρα από την ολοκλήρωση των δημοσιονομικών υποχρεώσεων της χώρας και στην αναπτυξιακή της διαδρομή”.

*yahoo.gr