Μια χρήσιμη συμβουλή…

Για να διαπιστώσουμε αν τα αυγά είναι φρέσκα, γεμίζουμε ένα μπολ με κρύο νερό και βάζουμε μέσα τα αυγά. Όσα αυγά βυθιστούν,είναι φρέσκα. Όσα επιπλέουν δεν είναι.