Στο σπίτι θα κρατάνε πλέον οι φορολογούμενοι τις αποδείξεις, σύμφωνα με το νέο βιβλιαράκι του υπουργείου Οικονομικών για τις φορολογικές δηλώσεις.

Μετά το περσινό φιάσκο στις εφορίες, όταν δημιουργήθηκαν βουνά, αποδείξεων χωρίς ουσιαστικά να γίνει έλεγχος, το υπουργείο αποφάσισε ότι φέτος δεν θα υποβληθούν αποδείξεις δαπανών…

Οι φορολογούμενοι θα τις διατηρήσουν και θα τις προσκομίσουν σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.
Συγκεκριμένα, στον Κωδικό 049, θα δηλωθεί το συνολικό ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, με εξαίρεση τα ποσά των αποδείξεων που θα προκύπτουν από την “κάρτα αποδείξεων”. Το ποσό από την κάρτα θα συναθροιστεί με το ποσό που δηλώθηκε στον παραπάνω κωδικό.
Το ποσό που έχει συγκεντρωθεί χωρίς την κάρτα, ορίζεται σε 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογούμενου για εισοδήματα έως 60.000 ευρώ.
Στην Εφορία περνάνε όλες οι αποδείξεις, εκτός από δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αυτοκίνητα, ακίνητα), δαπάνες που μειώνουν τον φόρο (ασφάλιστρα, φροντιστήρια κ.λπ.), λογαριασμοί (φως, νερό, τηλέφωνο σταθερά και κινητά), εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και δαπάνες που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.

*news247